Удирдах зөвлөлийн хурал 2021/06/17

Удирдах зөвлөл 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр 92%-ийн ирцтэй цахимаар хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцэв.

  1. МУБИС-ийн сургалтын төлбөрийн тухай- Х.Тамир /Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, МУБИС-ийн сургалт эрхэлсэн дэд захирал/
  2. МУБИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай- Х.Тамир /Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, МУБИС-ийн сургалт эрхэлсэн дэд захирал/
  3. МУБИС-ийн Горхи Тэрэлж дэх Оюутны дадлагын баазын барилга болон Капитал банкнаас авах авлагын тухай танилцуулга- Б.Сүхболд /Санхүү аж ахуй эрхэлсэн дэд захирал/

          Хурлаар МУБИС-ийн сургалтын төлбөрийг шинэчлэн тогтоож төлбөр тогтоох аргачлалыг батлан 2021-2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн мөрдөхөөр болов. Мөн удирдах зөвлөлийн дүрмийг шинэчлэн баталлаа.