1 .Сургалт эрхэлсэн салбар хороо

Дарга: Сургалт эрхэлсэн дэд захирал, доктор (Рh.D) дэд профессор X. Тамир

Нарийн бичиг: Д.Энхцэцэг (БС)

Т.Цэндсүрэн (БоСС)
Г.Пунсалпаамуу (МБУС)
Ц.Баасандорж (НХУС)
Г.Энхсайхан (БТС)
О.Мягмар (БоСС)
Р.Гоцбаяр (ДУТС)
Ц.Лувсандорж (МБУС)

2.Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн салбар хороо

Дарга: Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, доктор (Рh.D) профессор Д.Наранцэцэг

Нарийн бичиг: Т.Батболд (БоСС)

А.Цог-Очир (НХУС)
Ц.Өнөрбаян (НХУС)
Ц.Гантулга (НХУС)
Е.Батчулуун (МБУС)
Л.Уртнасан (БТС)
С.Эрдэнэмаам (НХУС)
Ц.Эрдэнэцог (ДУТС)

3. Хүний нөөц, гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа эрхэлсэн салбар хороо

Нарийн бичиг: Т.Цэндсүрэн (СӨБС)

Б.Сандагдорж (МБУС)
Г.Цогзолмаа (БоСС)
О.Алтангоо (МБУС)
А.Энхмаа (ДУТС)
Чү. Байгалмаа (БоСС)
С.Амартүвшин (НХУС)
Б.Булган (БС)
Л.Ганцэцэг (СӨБС)
Оюуны өмчийн хороо

Дарга. НХУС-ийн Захирал, доктор (Рh.D)  профессор Ж.Батбаатар

Нарийн бичиг: Д.Цэдэвсүрэн (МБУС)

Ж.Батдэлгэр (СӨБС)
Ц.Дэлгэрсайхан (БС)
Н.Мягмарцоож (НХУС)
С.Энхжин (НХУС)
Н.Наранцогт (МБУС)
Б.Хоролдагва (МБУС)