МУБИС нь 2019-2020 оны хмчээлийн жилийн байдлаар 9 сургалтын хамтарсан хөтөлбөрийг гадны их, дээд сургуультай хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал бакалаврын түвшинд (2+2), (1+1+2), (2+1+1), (2+2+1.5), (1+2+1) ахисан түвшинд буюу магистрын (1+2) хөтөлбөрийг дараах сургуулиудтай хамтарч явуулж байна. Эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд МУБИС-ийн оюутнууд сургалтын тодорхой хугацааг (2 жил) өөрийн сургуульд, үргэлжлүүлэн хамтын ажиллагааны гэрээтэй сургуулиудад суралцаж төгсөх боломжтой. Дараах хамтарсан хөтөлбөрүүд үр дүнтэй хэрэгжиж, олон оюутнууд элсэн суралцаж байна.

 

Сургуулийн нэрс Түвшин  Хамтарсан хөтөлбөр   Эхэлсэн/дуусах огноо 
1

Өвөрмонголын Багшийн их сургууль-Олон

Улсын дээд сургууль

Бакалавр 2+2 2018-2023
1+1+2
2+1+1
2+2+1.5
2 Өвөрмонголын Үндэстний их сургууль Бакалавр /Магистр 2+2 2019-2024
1+2+1
2+2+2 2019-2025
4+2
3 Зүүн Хойд Багшийн их сургууль Бакалавр 2+2 2015-2020
4 Жинин Багшийн дээд сургууль Бакалавр 2+2 2019-2024
2+1+1
5 Хөлөнбуйр дээд сургууль Магистр 1+2 2016-2022
2+2
6 Улаанхад дээд сургууль Магистр 1+2 2018-2023
/Доктор -
7 Хөх хотын Үндэстний дээд сургууль Бакалавр 2+2 2017-2022
8 Богот багшийн дээд сургууль Бакалавр 2+2 2018-2023
2+3
1+1+2