Шилдэг бүтээл шалгаруулах удирдамж

Олон улсын багш нарын өдөр, Монголын багш нарын өдрийг тохиолдуулан эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулах, шинэлэг санааг бий болгосон эрдэмтэн багш, судлаачдыг дэмжих, урамшуулах зорилгоор "МУБИС-ийн захирлын нэрэмжит шагнал", "МУБИС-ийн шилдэг бүтээл"-ийг шалгаруулах УДИРДАМЖ: