Сургалтын удирдлага, мэдээллийн систем болон бусад дэд системүүд

Сургалтын удирдлага, мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтэй холбоотойгоор 2022 оны 07 дугаар сарын 06 өдрийн 22 цагаас  2022 оны 07 дугаар сарын 07 өдрийн 08 цаг хүртэл доорх системүүд түр хугацаанд ажиллахгүй болсныг мэдэгдэж байна.

 1. Багшийн удирдлага, мэдээллийн систем
 2. Оюутны цахим хуудас
 3. Хүний нөөцийн удирдлагын систем
 4. Тусламж үйлчилгээний систем
 5. Санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн систем
 6. Сургалтын хөтөлбөрийн матрицын систем
 7. Онлайн сургалтын систем
 8. Онлайн хичээлийн систем
 9. Диплом хэвлэлт
 10. Тэнхимийн эрхлэгчийн систем
 11. Хяналт шинжилгээ, удирдлагын систем