Суралцагч бүрийн өвөрмөц байдлыг харгалзсан анги танхимын менежмент

Нээлттэй нийгэм хүрээлэн

Номын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Боловсролын суурь судалгааны төв"-өөс лавлана уу   

Холбогдох дугаар :
b.jadamba@msue.edu.mn       91928717
khulan.o@msue.edu.mn          89762577