Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Математик Байгалийн Ухааны Сургуулийн Газарзүйн тэнхимийн докторант  Билэгтүвшин овогтой Өрнөлт “Монголд аялсан хятад жуулчдын сэтгэл ханамжид тулгуурлан жуулчны зорих газрыг үнэлэх нь” сэдвээр газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот танхимд болно.

Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл