САНАЛ АСУУЛГА

Засгийн газрын 2021 оны 2 дугаар сард төрийн болон хувийн их, дээд сургуулиудын танхимын сургалт эхлүүлэх шийдвэртэй холбогдуулан багш, оюутан, эцэх эхийн саналыг судлах асуулга авч байна. Хамрах хүрээ: Их, дээд сургуулийн оюутан, багш, эцэг эх. 2021 оны 01-р сарын 13 өдөр хүртэл судалгааг авна. САНАЛ АСУУЛГАД ОРОЛЦОХ: Энд дарна уу!