Мэдээлэл зүйн тэнхимийн нээлттэй семинарт урьж байна

МБУС-ийн Мэдээлэл зүйн тэнхимийн нээлттэй семинарт оролцохыг урьж байна. Илтгэгч: Доктор, профессор Ю Шэн Чуань (Бээжингийн Багшийн Их Сургууль). Сэдэв: “Double Helix Deep Learning Model Based on Learning cell”
Хугацаа: 2021-11-25-ны 16:00 цагт, Оролцох линк: 686 268 340 (Tencent VooV meeting)