ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН ЭЧНЭЭ АНГИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

МУБИС-ИЙН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН ЭЧНЭЭ АНГИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
Докторын бүртгэл: /Эчнээ ангийн элсэлт/
Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр https://burtgel.msue.edu.mn/  хаягаар бүртгэнэ.
Докторын хөтөлбөрийн өвлийн  улирлын сургалтын бүртгэл 2021 оны 11 сарын 1 – нээс 2021 оны 12  сарын 1-нийг дуустал явагдана.
Бүртгэл дууссаны дараа 12 сарын 3-нд бүртгүүлсэн цахим хаягаар хичээлийн хуваарь болон сургалтын талаарх мэдээллийг илгээнэ
Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
Суралцах хугацаа: 3-4 жил
Нийт судлах кредит: 60
1 кредитийн төлбөр: 166000 төгрөг 

 Эхний семестрийн  хичээл цахимаар орно. Хичээллэх хугацаа: 2021 оны 12 сарын 13-аас 2022 оны 2 сарын 11. 

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

Магистрын  дипломын голч дүн 3,3-аас дээш тохиолдолд докторын хөтөлбөрт шууд элсүүлнэ
Элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн чиглэлээрээ магистрын зэрэг хамгаалсан байна.
Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж, цахим хэлбэрээр хавсаргана.
•Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан/ 2 хувь
•Бакалавр болон магистрын диплом, хавсралтын хамт
•Бүртгэлийн хураамжийн 30000 төгрөг төлсөн баримт : /ХААН банк 5031749242 код 19/        

Холбогдох утасны дугаар 311547 

Цахим хаяг: narmandakhb@msue.edu.mn


МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ