Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн докторант Гэндэнгийн Чулуун-Эрдэнэ “Монгол Улсын хос хэлний нөхцөл байдлыг нийгэм хэл шинжлэлийн үүднээс судлах нь” сэдвээр 2021 оны 6 сарын 7-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн I байрны Дугуй танхимд Хэл шинжлэлийн ухааны докторын зэрэг хамгаална.

Хэл бичгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл