U-money карт сунгах болон шинээр олгох тухай удирдамж