МУБИС-ийн лицей сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт