Монгол судлалын төв ОУЭШХ-ыг цахимаар зохион байгуулна

БШУЯ, МУБИС-ийн Монгол судлалын төв хамтран "Монгол хэл, аялгууны хэл зүйн айн судалгаа" сэдэвт  ОУЭШХ-ыг цахимаар зохион байгуулна. 

Хурал: 2021-01-15 ны өдөр 10.00 цагт ZOOM программаар эхлэнэ. Хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.