МУБИС-ийн магистрын сургалтын элсэлтийн бүртгэл 2021-05-08 хүртэл

Магистрын бүртгэл:/Эчнээ ангийн элсэлт/

  • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр https://burtgel.msue.edu.mn/  хаягаар бүртгэнэ.
  •  Магистрын хөтөлбөрийн зуны улирлын сургалтын бүртгэл 2021 оны 3 сарын 29-оос 2021 оны 5 сарын  7-ыг   дуустал явагдана.
  • Бүртгэл дууссаны дараа 5 сарын 10-д бүртгүүлсэн цахим хаягаар хичээлийн хуваарь болон сургалтын талаарх мэдээллийг илгээнэ.
  • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
  • Суралцах хугацаа: 1,5-2 жил
  • Нийт судлах кредит: 38
  • 1 кредитийн төлбөр: 112000 төгрөг
  •  Эхний семестрийн /12 кредит/ хичээллэх хугацаа:  2021 оны 5 сарын 17-оос 2021 оны 7 сарын 2.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү