МУБИС-ийн докторын хөтөлбөрийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна. 2021-05-08 хүртэл

Докторын бүртгэл: /Эчнээ ангийн элсэлт/

 • Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр https://burtgel.msue.edu.mn/  хаягаар бүртгэнэ.
 • Докторын хөтөлбөрийн зуны улирлын сургалтын бүртгэл 2021 оны 3 сарын 29 – оос 2021 оны 5  сарын 7-ыг дуустал явагдана.
 • Бүртгэл дууссаны дараа 5 сарын 10-д бүртгүүлсэн цахим хаягаар хичээлийн хуваарь болон сургалтын талаарх мэдээллийг илгээнэ
 • Суралцах хөтөлбөрөө сонгож шаардлагатай бичиг баримтаа гүйцэд оруулснаар таны бүртгэл баталгаажна.
 • Суралцах хугацаа: 3-4 жил
 • Нийт судлах кредит: 60
 • 1 кредитийн төлбөр: 166000 төгрөг
 •  Эхний семестрийн /12 кредит/ хичээллэх хугацаа: 2021 оны 5 сарын 17-оос 2021 оны 7 сарын 2

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Магистрын  дипломын голч дүн 3,3-аас дээш тохиолдолд докторын хөтөлбөрт шууд элсүүлнэ
 • Элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн чиглэлээрээ магистрын зэрэг хамгаалсан байна.
 • Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн системийн анкетыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж, цахим хэлбэрээр хавсаргана.
 • Цээж зураг / сүүлийн 3 сард авахуулсан/ 2 хувь
 •  Бакалавр болон магистрын диплом, хавсралтын хамт
 • Бүртгэлийн хураамжийн 30000 төгрөг төлсөн баримт                                                         

 /ХААН банк 5031749242 код 19/   Холбогдох утасны дугаар 311547

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ