"Дээд боловсролын сургалтын технологийн хөгжил-Цахим сургалт" ОУЭШХ-д урьж байна

"Дээд боловсролын сургалтын технологийн хөгжил-Цахим сургалт" ОУЭШХ-д урьж байна: Хурал 2021 оны 10-р сард танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулагдана.