Төслийн үр дүнг танилцуулах нээлттэй семинарт урьж байна!

Боловсрол судлалын сургуулийн Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхим дээр хэрэгжсэн төслийн үр дүнг танилцуулах нээлттэй семинарт урьж байна. Семинарын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах постероос харна уу!