Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Биологийн тэнхимийн докторант Жаргалсайхан овогтой Ариунболд “МОНГОЛ ОРНЫ ГАРДАЛАВЧТАНЫ (CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779) ЗҮЙЛИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ, ТАРХАЛТЫН ХЭВ МАЯГ, БИОЛОГИЙН СУДАЛГААНД” сэдвээр биологийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны  9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 15.00 цагаас МУБИС-ийн I байр 300 тоот танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй МУБИС-ийн төв номын санд танилцаж болно.

Биологийн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл