"Радио конкурс" МҮОНР, МУБИС-ийн хамтарсан зорилтот уралдаант нэвтрүүлэг -1

Улс даяар зохион байгуулагдаж буй тус уралдаанд тэргүүн байр эзэлсэн оролцогч МУБИС-д 1 жил үнэ төлбөргүй суралцах, II байр эзэлсэн оролцогч 50% хөнгөлөлттэй суралцах, тусгай байр эзэлсэн 10 оролцогчид МУБИС-д элсэн орох эрх тус тус олгоно. Тус уралдаанд идэвхитэй оролцохыг урьж байна. 

Холбогдох утас: 99163036