МУБИС-ийн  Ахмадын хороо нь 2015 оны 3 дугаар сарын 1-нд МУБИС-ийн Захирлын Б/22 тоот тушаалаар албан ёсоор батлагдан ажилласан.

Нэг. Бүтэц, зохион байгуулалтын талаар

МУБИС-ийн Ахмадын хороо нь Бүрэлдэхүүний сургуулиудын болон Захиргаа, аж ахуйн ахмад багш ажилтнуудын 330 шахам гишүүн, 7 салбар зөвлөлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

            а/ Ахмадын салбар зөвлөлүүд, гишүүдийн тоо

Нийгэм, хүмүүнлэгийн сургууль -30
Багшийн сургууль -64
Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль -32
Биеийн тамирын сургууль -25
Дүрслэх урлаг дизайны сургууль -10
Математик, Байгалийн ухааны сургууль -25
Боловсрол судлалын сургууль -23
МУБИС-ийн Захиргаа, аж ахуй -29
Нийтлэг үйлчилгээ -76
 

Ахмадуудын дотор Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар 2, Ардын багш  2,

Гавьяат багш 11 байдаг бөгөөд нийт ахмадуудын 68 хувь нь Боловсрол, шинжлэх ухаан, Биеийн тамир спортын салбарын “Тэргүүний ажилтан” юм.

            Мөн ахмад багш нарын дунд академич 2, профессор  9, дэд профессор  18, Шинжлэх ухааны доктор/Sc.D/ 6, дэд доктор /Рh.D/12, Хүндэт профессор 5 тус тус байдаг.

            б/ МУБИС-ийн Ахмадын хорооны тэргүүлэгчид

            МУБИС-ийн Ахмадын хорооны тэргүүлэгчээр дараах хүмүүс сонгогдон ажиллаж байна.

 

 1. С.Жамц – Шинжлэх ухааны доктор/Sc.D/, профессор Ахмадын хорооны дарга,
 2. Б.Хасанцэцэг – Ахмадын хорооны нарийн бичгийн дарга, Боловсролын тэргүүний ажилтан
 3. Ц.Оюун    - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, профессор /НХУС/
 4. Ж.Цэндсүрэн  - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, дэд профессор /НХУС/
 5. Г.Лхаахүү  - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, дэд профессор /Багшийн сургууль/
 6. Ц.Ядамжав  - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, дэд профессор, Монгол  Улсын  Гавьяат багш /УБТС/
 7. Ч.Цэдэнбал   - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, Монгол Улсын Гавьяат багш, /Багшийн сургууль/
 8. Б.Алтангэрэл   - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, профессор, Монгол Улсын Гавьяат багш, /МБУС/
 9. П.Цэрэндондов  - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, профессор /БоС/
 10. Н.Алимаа   - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн
 11. З.Адъяа    - Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн, Ардын боловсрол,  санхүү, эдийн засгийн тэргүүний ажилтан /ЗАА/
 12. Д.Батбаяр – Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн /Нийтлэг үйлчилгээ/

Хоёр. Хамтран ажилладаг байгууллагууд

-          МУБИС-ийн төгсөгчдийн холбоо

-          МУБИС-ийн Оюутны холбоо

-          МУБИС-ийн Бүрэлдэхүүний сургуулиуд, Захиргаа аж ахуйн Ахмадын зөвлөлүүд

-          Монголын Ахмад багш нарын холбоо

-          Нийслэлийн Ахмадын хороо

-          Монголын Ахмадын хороо зэрэг болно.

Гурав. Хамтран ажилладаг гадаадын байгууллага

-          ОХУ-ын Буриадын Их сургуулийн Ахмадын хороо

-          Өвөрмонголын Өөртөө засах орны Багшийн их сургуулийн Ахмад багш нарын холбоо

Дөрөв. МУБИС-ийн Ахмадын Хорооноос зохион явуулж байгаа зарим ажлаас дурдвал:

Үүнд:

-          МУБИС-ийн Ахмад багш, ажилтнуудын “Анхдугаар зөвлөгөөн”-ийг

/2015.04.01/ ажил хэрэгч байдлаар зохион байгуулж, Ахмадын хороо, салбар зөвлөлүүдийн хүрээнд ойрын 5 жилд хийж гүйцэтгэх ажлын “Үндсэн чиглэлийг” хэлэлцэж баталсан. 

-          Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны “Үндсэн” чиглэл”-ийн дагуу

-          2015-2017 онд зохиох Ажлын төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна.

-          Ахмадын хорооны тамга, тэмдэгтэй болов.

-          Ахмадын хорооны Тэргүүлэгчдийн хурлыг сар тутамд хийж,

тулгамдсан, гүйцэтгэх шаардлагатай асуудлуудыг хэлэлцэж, гүйцэхгэхэд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. Мөн Тэргүүлэгч гишүүд болон Салбар зөвлөлүүдийн хийж гүйцэтгэх ажлыг “Албан даалгавар, “тоот”-оор өгч, биелэлтэнд хяналт тавьж ажилладаг.                                                МУБИС-ИЙН АХМАДЫН ХОРОО