УРАЛДААН ТЭМЦЭЭН, ОЛИМПИАД, АХА, СУРГАЛТ


2017 оны 11 сарын 17

МБУС-ийн биологийн тэнхим Дэлхийн оюутны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, “Бид залуу биологич- 3” биологийн сорил олимпиад, Оюутны гэрэл зургийн үзэсгэлэн, уралдаан

2017 оны 12 сарын 1   

МБУС-ийн Биологийн тэнхимээс ДОХ-ын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

2018 оны 02 – 03  сар

МБУС-ийн Оюутны хөгжлийн албанаас "Самбарын бичиглэл" уралдаан зохион явуулах  

2018 оны 03  сарын 1-14

МБУС-ын Математикийн тенхимээс П тооны өдрийг зохион байгуулах /Оюутнууд 100 буудалт даам, шатар, Рубикийн шоо эвлүүлэх, Судоку бөглөх, П тоотой холбоотой бодлогыг багаар бодож оролцох нь баг хамт олныг төлөвшихөд дэмжлэг үзүүлнэ.

2018 оны 02-05 сар

МБУС-ын Химийн тэнхимээс Их, дээд сургуулийн оюутны химийн олимпиадад бэлтгэн оролцуулах

2018 оны 04 сар

МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимээс Газарзүйн Улсын олимпиад зохион байгуулах

2017 оны  10 сард

НХУС-ийн орос хэлний тэнхим МУБИС-ийн нийт оюутнууд дунд “Орос хэлний 7 хоног” үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг.

2018 оны 04 сард

НХУС-ийн оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутнуудын дунд гадаад хэлний олимпиад зохион байгуулна.

2018 оны 04-р сарын 2-р 7 хоног

ДУТС-ийн Технологийн тэнхимээс Техник сонирхогчдын тэмцээнийг зохион байгуулна.

2018 оны 05-р сарын 2-р 7 хоног

ДУТС-ийн Технологийн тэнхимээс Техник технологийн олимпиадийг зохион байгуулна.

2017 оны 11 сарын  7-17

СӨБС-аас Төгсөх курсын оюутнуудад “Саруул-Ухаан” төрийн бус байгууллагатай хамтран мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зохион байгуулна.

2018 оны 02 сарын  21

СӨБС-аас Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалтыг БГД-ийн цагдаа прокурорын газартай  хамтран зохион байгуулах

2018 оны 03 сарын 20

СӨБС-аас Нийт суралцагч оюутнуудын дунд “Номын баяр” зохион байгуулах

2018 оны 04 сарын 16-20

СӨБС-аас Сургуулийн оюутны зөвлөлтэй хамтарч “Цэвэр орчинд суралцья“ сэдэвт аян зохион байгуулах

2018  05 сарын 16

СӨБС-аас “Манлайлагч эмэгтэйчүүдийн амжилтын нууц” сэдэвт  уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулна.  СӨБС-ийн ахмад багш болон Хүндэт доктор, профессор багш нараар лекц уншуулна.

Хичээлийн жилийн 1-р улиралд

БоСС-ийн НААЗ-ийн тэнхимээс нийгмийн ажлын ангийн оюутнуудын дунд “Мэргэжлээ хэн сайн мэдэх вэ?” сэдэвт мэргэжлийн олимпиад зохион байгуулдаг.   

Хичээлийн жилийн 2-р улиралд

БоСС-ийн БСАЗ тэнхимээс МУБИС-ийн нийт оюутнуудын хооронд ур чадварын олимпиад зохион байгуулдаг.