1. БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Буцалтгүй тусламж

Хөнгөлөлттэй зээл

Замын зардал буцаан олгох

Оюутны хөгжлийн зээл

1 гэр бүлийн 3 оюутан суралцдаг

Тэтгэлэгтэй багшлах дадлага

Өндөр онооны тэтгэлэг-Сургалтын төлбөрийн 70% хөнгөлөлт /ЭЕШ-ын оноо 650-750/

Өндөр онооны тэтгэлэг-Сургалтын төлбөрийн 100% хөнгөлөлт /ЭЕШ-ын оноо 751-ээс дээш/

2. МУБИС-ИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй.

ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой эрэгтэй элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 70 хувийн тэтгэлэгтэй

МУБИС-ийн кредитийн тэтгэлэг-1-4 кредитийн хөнгөлөлт

Амжилттай суралцаж буй оюутнуудыг захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй

3. БУСАД ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг

Ерөнхий сайдын тэтгэлэг

ТББ болон Олон улсын байгууллагын тэтгэлэг

Орон нутгийн ИТХ, ЗДТГ-ын тэтгэлэг

Оюу толгой хөтөлбөрийн тэтгэлэг

Зориг сангийн тэтгэлэг

Дэлхийн зөн ОУБ-ын тэтгэлэг

1. Дотоодын тэтгэлэг

 


Тэтгэлгийн нэр


Тэтгэлгийн болзол


Бүрдүүлэх материал


Зарлагдах хугацаа


1


МУ-ын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг


Сурлага, урлаг, спортын онцгой амжилт үзүүлсэн  тэргүүний суралцагч /ЗГ-ын 2008 оны 46 тогтоол, журмын дагуу


 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт /голч-3,0/
 • Cургуулийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг
 • Баримтын хуулбар, наториатаар баталгаажуулах

6 сар


2


МУ-ын Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг


Сурлага, урлаг, спортын онцгой амжилт үзүүлсэн  тэргүүний суралцагч /ЗГ-ын 2008 оны 46 тогтоол, журмын дагуу/


 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт /голч-3,0/
 • Cургуулийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг
 • Баримтын хуулбар, наториатаар баталгаажуулах

6 сар


3


МУБИС-ийн нэрэмжит  тэтгэлэг


I


МУБИС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг /сургалтын төлбөрийн 50%-ийн/


 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Анкет
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар

9, 4-р саруудад


II


ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй.

ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой эрэгтэй элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 70 хувийн тэтгэлэгтэй

III


МУБИС-ийн “Оюутны журам”-ын дагуу кредитийн тэтгэлэг /1-4 кредитийн тэтгэлэг/


5


Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэг


Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/


 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр


6


ХААН банкны тэтгэлэг


Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/


 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр2. Гадаадын байгууллага, хувь хүний санхүүжилттэй тэтгэлэг


 №


Тэтгэлгийн нэр


Тэтгэлгийн болзол


Бүрдүүлэх материал


Зарлагдах хугацаа


 1


Зориг сангийн тэтгэлэг


Сурлагаар тэргүүний, амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч


 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • өргөдлийн маягт
 • амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар

10-11 сар


2


Оюу толгойн

тэтгэлэг


Сурлагаар тэргүүний, амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч

1-4-р ангийн суралцагч байх


 • Албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Анкет
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар

2 сар /намрын семестрийн дүн гарсны дараа/


3


Өмнөговь аймгийн нэрэмжит тэтгэлэг


Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай бакалаврын суралцагч


 • Албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Анкет
 • Бичиг баримтын хуулбар

10 сар


4


Дэлхийн зөн ОУБ-ын тэтгэлэг


Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч


 • Албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Анкет
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар

7-10 сар


5


Аймгуудын ЗДТГ, ИТХ-ын нэрэмжит тэтгэлэг


Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай бакалаврын суралцагч


 • Албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Анкет
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар

4-10 сар3. Гадаадад суралцах ОЮУТНУУДАД

Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Монгол улсын иргэдийг хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу болон Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадын их, дээд сургууль, коллежид суралцуулна.

Улс


Чех


Энэтхэг


ОХУ


Польш  Унгар
Болгар Румын
Хорват


БНХАУ
ӨМӨЗО


Турк Украин Казакстан Вьетнам Лаос


Куба

БНАСАУ


Хугацаа

/сараар/


XI-XII


I-II


III


II-IV


III, IV


IV-V


V-VI