УБТС-ийн хичээлийн  Ж байранд байрлах Хүнсний технологийн кабинет нь гал тогооны иж бүрэн хэрэгслээр хангагдсан. Оюутнууд сонгон судлах хичээл болон чөлөөт цагаараа хоолны технологит суралцах боломжтой. Материалыг өөрсдөө бэлтгэнэ.

Сургуулийн орчинд буй цайны газар, буфет нь ажлын өдөр 09-18 цагийн хооронд ажилладаг.

Цайны газар, буфетны байршил:

Цайны газар:

Хичээлийн Е байрны 1 давхрын Б корпуст байрлалтай, 100м2 талбайтай.
Хичээлийн 6-р  байрны 1 давхарт
Хичээлийн 10 байрны 1 давхарт
Хичээлийн 11 байрны 1 давхарт
Хичээлийн 2-р  байрны 1 давхарт
Хичээлийн багшийн сургуулийн байр 1 давхарт
Буфет:

Хичээлийн 3 байрны 1 давхарт
Хичээлийн 10 байрны 1 давхарт
Хичээлийн 9-р  байрны  1 давхарт
Хичээлийн 1-р байрны 1 давхарт