1. Додоодын тэтгэлэг

  Тэтгэлгийн нэр Тэтгэлгийн болзол Бүрдүүлэх материал Зарлагдах хугацаа
1 МУ-ын Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг

Сурлага, урлаг, спортын онцгой амжилт үзүүлсэн 

тэргүүний суралцагч /ЗГ-ын 2008 оны 46 тогтоол,

журмын дагуу

 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт /голч-3,0/
 • Cургуулийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг
 • Баримтын хуулбар, наториатаар баталгаажуулах
2 сар
2 МУБИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг
 • МУБИС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг /сургалтын төлбөрийн 50%-ийн/ ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй.
 • ЭЕШ-ын 550-аас дээш оноотой эрэгтэй элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 70 хувийн тэтгэлэгтэй
 • МУБИС-ийн “Оюутны журам”-ын дагуу кредитийнтэтгэлэг /1-4 кредитийн тэтгэлэг/

                   - ЭЕШ-ын батламж

                   - Амжилтыг гэрчлэх бичиг

                     баримтын хуулбар

  9, 4-р саруудад
3 Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэг Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
4 ХААН банкны тэтгэлэг Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр

 

2. Гадаадын байгууллага, хувь хүний санхүүжилттэй тэтгэлэг

 

 № Тэтгэлгийн нэр Тэтгэлгийн болзол Бүрдүүлэх материал Зарлагдах хугацаа
 1 Зориг сангийн тэтгэлэг Сурлагаар тэргүүний, амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч
 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
10-11 сар
2 Оюу толгойн тэтгэлэг

Сурлагаар тэргүүний, амьжиргааны баталгаажих түвшнөөс доогуур орлоготой

өрхийн суралцагч 1-4-р ангийн суралцагч

байх

 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
2 сар /намрын семестрийн дүн гарсны дараа/
3 Өмнөговь аймгийн нэрэмжит тэтгэлэг

Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо

сайтай бакалаврын суралцагч

 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
10 сар
4 Дэлхийн зөн ОУБ-ын тэтгэлэг

Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай

бакалавр, магистр, докторын түвшний

суралцагч

 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
7-10 сар
5 Аймгуудын ЗДТГ, ИТХ-ын нэрэмжит тэтгэлэг

Сурлага, нийгмийн идэвхи, оролцоо сайтай

 бакалаврын суралцагч

 • Суралцсан хугацааны албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт
 • Өргөдлийн маягт
 • Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
4-10 сар

 

3. Гадаадад суралцах оюутнуудад

     Улс  Чех    Энэтхэг    ОХУ  Польш,  Унгар, Болгар, Румын, Хорват БНХАУ,ӨМӨЗО Турк Украин Казакстан Вьетнам Лаос,  Куба, БНАСАУ
 Хугацаа     /сараар/  XI-XII I-II III II-IV III, IV IV-V V-VI