Гадаад төсөл

Гадаад санхүүжилттэй  МУБИС-ийн  хэрэгжиж буй төслийн бүтээгдэхүүний жагсаалт 2017 

Төслийн нэр Хугацаа Хамтран оролцогч Санхүүжүүлэгч байгууллага. Хэмжээ
1 Хөдөө орон нутаг дахь иргэний нийгмийн хөгжлийг монголын уламжлалт соёлд тулгуурлан эрчимжүүлэх нь 2014-2017 Данида, Б.Жадамбаа, Данийн олон улсын хөгжлийн агентлаг буцалтгүй тусламж
2 Залуучуудын хөгжлийн төсөл 2013.04-2017.03 он хүртэл Д.Мөнхжаргал (захирал), БоСС- Нийгмийн Ч.Байгалмаа Швейцарийн хөгжийн агентлаг (5 сая ам.д), МУ Засгийн газар (3 сая ам.д) , НҮБ-ийн хүн амын сан (3 сая ам.д)
3 Багш бэлтгэх сургалтад аргазүй (STEAM) нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх 2015-2017 МУБИС,дэд захирал Х.Тамир Азийн хөгжлийн банк (ADB) 70.000.000₮
4 Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 2016-2017 МУБИС,дэд захирал Х.Тамир Дэлхийн банк-1,000,000$
5 Зайны сургалтын төв 2016-2017 МУБИС Азийн хөгжлийн банк-800,000$
6 Багш бэлтгэх сургуулийн хичээлийг чанаржуулах шаардлага, боломж, арга зам (Дээд боловсролын дидактикийн онол аргазүйн судалгаа) 2015-2017 МУБИС, Д.Мөнхжаргал Азийн хөгжлийн банк (ADB) 100.000.000₮
7 Монгол үндэстний соёл сэтгэцийн судалгаа 2015-2017 Б.Жадамбаа (Төслийн зохицуулагч) Өвөрмонгол, 24.960.000₮
8 МУБИС-ӨМБИС төгсөгчдийн мэргэжлийн хөгжлийн судалгаа 2015-2017 О.Алтангоо (Төслийн зохицуулагч) Өвөрмонгол, 24.960.000₮
9 ХХ зууны Хөххот болон Улаанбаатар хотын газрын нэрийн түүхэн өөрчлөлт 2015-2017 Я.Шийлэгмаа (Төслийн зохицуулагч) Өвөрмонгол, 24.960.000₮
10 Монгол улс болон Өвөрмонголын боловсролын тогтолцоо, хамтран дунд сургууль байгуулах боломжийн талаарх судалгаа 2015-2017 Л.Цэрэнсодном (Төслийн зохицуулагч) Өвөрмонгол, 46.800.000₮
11 Залуучууд хөгжлийн төсөлийн хүрээнд "Амьдрах ухааны чадвар олгох" төсөл 2013-2017 БСШУЯ, НҮБ, МУБИС Д.Энхжин, Д.Цолмонтуяа, В.Лхамсүрэн, Э.Нарантунгалаг Швейцарын хөгжлийн агентлаг
12 Боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай суралцагчдыг дэмжих аргазүй 2016-2019 Д.Мандах, Д.Одгэрэл, МБУС-Д.Оюунчимэг, БоСС-Ч.Байгалмаа Нагоя Их сургууль
13 Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах 2015.08-2019.07 БСШУЯ-Насанбаяр, БС-Одгэрэл, Батцэнгэл ЖАЙКА, БСШУЯ, Хүн амын хөгжил нийгмийн даатгал
14 Бага боловсролын багш бэлтгэх сургуулийн чадавхийг сайжруулах 2017 Д.Мандах, Ц.Дэлгэрсайхан, Ш.Дауренбек БНСУ-ийн Чинжүгийн Их сургууль, Койка
15 Хог хаягдлын менежмент 2017 Б.Булган /зохицуулагч/, Н.Үүрийнтуяа Австралийн засгийн газар, Хангарьд ротари клуб
16 "Танака Бине" оюун ухааны сорилыг Монгол хувилбарт нутагшуулах 2016-2019 Д.Мандах, Б.Булган, Д.Одгэрэл, Б.Мягмаржав, М.Энхжаргал, СӨБС-Г.Батжаргал, Ц.Оюунбилэг Нагоя Их сургууль
17 Тусгай хэрэгцээт боловсролыг дэмжих төв 2017-2020 багш: Д.Одгэрэл Кайко, Хотын боловсролын газар, Green teacherchs
18 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах ажлын арга зүй 2014-2016 БоСС-Г.Цогзолмаа, Н.Дуламжав, Г.Батцэнгэл, Японы Хёогогийн Боловсролын Их сургууль Японы инновацийн сан
19 Боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай суралцагчдыг дэмжих аргазүй 2016-2019 Д. Мандах, Д.Одгэрэл, МБУС-Д.Оюунчимэг, БоСС-Ч.Байгалмаа Нагоя Их сургууль
20 Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах 2015.08-2019.07 БСШУЯ-Насанбаяр, БС-Одгэрэл, Батцэнгэл ЖАЙКА, БСШУЯ, Хүн амын хөгжил нийгмийн даатгал
21 Бага боловсролын багш бэлтгэх сургуулийн чадавхийг сайжруулах 2017 Д.Мандах, Ц.Дэлгэрсайхан, Ш.Дауренбек БНСУ-ийн Чинжүгийн Их сургууль, Койка
22 Хог хаягдлын менежмент 2017 Б.Булган /зохицуулагч/, Н.Үүрийнтуяа Австралийн засгийн газар, Хангарьд ротари клуб
23 "Танака Бине" оюун ухааны сорилыг Монгол хувилбарт нутагшуулах 2016-2019 Д.Мандах, Б.Булган, Д.Одгэрэл, Б.Мягмаржав, М.Энхжаргал, СӨБС-Г.Батжаргал, Ц.Оюунбилэг Нагоя Их сургууль
24 Оюутан солилцоо, багшийн сургалт, хамтарсан судалгаа хийх, сургалтын тоног төхөөрөмж- хэрэглэгдэхүүн боловсруулах ХБНГУ-ын Рүүр-Бохумын Их Сургууль 2015-2025 ХБНГУ-ын Рүүр-Бохумын Их Сургууль, МУБИС-ийн АГХТ-ийн Герман хэлний багш оюутнууд ХБНГУ-ын Эрдмийн Солилцооны алба
25 Эрдэмтдийн цуврал лекц төсөл 2016-2017 оны хичээлийн жил Сон Ыйминь, Л.Ганцэцэг, Ц.Өнөрбаян, Ё.Нямхишиг, Ж.Ганхуяг, Д.Бурмаа, Ч.Дүүрэнжаргал Нэг Ази сан
26 Нийлмэл үгийн тайлбар толь 2015 Ц.Өнөрбаян, Р.Сарангэрэл, Д.Ганболд Антоон Мостаэртийн Монгол Судлалын Төв
27 Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны багш нарын заах аргын чадварыг дээшлүүлэх, дадлага 2015- Ж.Батбаатар (Төслийн зохицуулагч) Өвөрмонгол, 37.440.000₮
28 БНХАУ болон Монгол Улсын их, дээд сургуулиудад утга зохиолын онол, түүх, шүүмж судлалын салбарт хэрэглэж буй нэр томъёоны харьцуулсан тайлбар толь бичиг 2016-2017 НХУС, УЗСТ, багш нар, БНХАУ-ын Төв Үндэсний Их Сургуулийн МХУЗС, төслийн удирдагч Лагшма /БНХАУ/  
29 Монгол нутгийн байгаль түүхийн жимээр" /10+10/ 2015- НХУС-ийн Ө.Амгалан, Л.Цэрэнсодном /багийн гишүүн/ ӨМБИС
30 Улс төрийн намын гишүүнчлэл, санхүүжилт, орон нутгын сонгууль дахь намын оролцоог боловсронгуй болгох 2016 Ц.Мөнхцэцэг, УИХ-ын төрийн байгуулалтын байнгын хороо НҮБ
31 Бага дунд сургуулийн стандарт сурах бичиг зохиох төсөл 2015 Н.Баярмаа, Д.Бурмаа, Япон хэлний багш нар Япон сан
32 Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн суурь судалгаа 2016 С.Түмэндэлгэр Японы хүүхдийг ивээх сан
33 Монгол хүнд гадаад хэл заан сургах 2017 Гадаад хэлний төв ӨМБИС-Гадаад хэлний сургууль
34 The Improvement of Research and Skills in Mongolian Universities 3 жил Las Palme Gran Canaria University, Spain European Union
35 Erasmus+ Programme: Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility 2 жил University of Oulu, Finland European Union
36 ЕБС-ийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хөгжүүлэх нь 2017-2020 Р.Базарсүрэн Япон улсын засгийн газар, 400.000$
37 Тосон хулстай байгалийн нөөц газрын ургамлын аймаг, ургамалжилт 2014-2017 Т.Баянмөнх, TNC TNC олон улсын байгууллага
38 Монозүкүри 2016-2019 Р.Базарсүрэн Японы засгийн газар
39 Монгол орны хөрс, нуурын хурдасны тоосны судалгаа 2016-2018 Палинологийн лабораторийн баг, ХБНГУ-ын Гёоттингины их сургуулийн палинологийн тэнхмийн баг ХБНГУ-ын Гёоттингины их сургуулийн палинологийн тэнхмийн баг
40 Монгол орны төвийн бүсийн шувуудад чухал газрын судалгаа 2016 МБУС, Биологийн тэнхим, БНСУ-ын Чуннам Их сургууль Солонгосын Шинжлэх Ухаан Технологийн музей
41 Монгол орны төвийн бүсийн шувуудад чухал газрын судалгаа 2017-2018 МБУС, Биологийн тэнхим, БНСУ-ын Чуннам Их сургууль Солонгосын Шинжлэх Ухаан Технологийн музей
42 “Их Нарт” БНГ-ын ургамалжилт 2013-2015 МБУС-ийн, Биологи тэнхим Т.Баянмөнх АНУ-ын Денверийн Зоологийн сан
43 "Амьдрах ухаан " төсөл 2014-2017 он хүртэл МБУС-ийн Биологийн тэнхим Э.Мөнгөнтулга, Т.Мөнхзул НҮБ-ийн хүн амын сан Швейцарийн хөгжийн агентлаг
44 Орос-Монголын хамтарсан экспидиц 2013-2015.12 MБУС В.Гүндэгмаа ОХУ
45 Алтай Таван Богдын уулсын районы мөстлөг, уур амьсгалын мониторингийн судалгаа 2013 оны 07-р сараас 2016 он хүртэл МБУС-ийн Биологийн тэнхим Ц.Сэр-Од ОХУ-ын Санкт-Петербургийн Их Сургууль
46 Цөлжилтийн сааруулах боловсрол 2014-2015 МБУС-ийн Биологийн тэнхим Х.Цогбадрал, Е.Батчулуун, С.Хадбаатар, Г.Уранчимэг НҮБ, Юнеско
47 Доройтсон газрын хөрсийг микрозоор сайжруулах технологи 2015-2016 С.Хадбаатар, ХААИС-эко системийн судалгааны төв Азийн хөгжлийн банк
48 Монгол орны экосистемийн судалгаа 2015-2020 С.Хадбаатар, ОХУ-Экологи эволюцын хүрээлэн ОХУ-Газарзүйн нийгэмлэг
49 Буянт голын сав газрын судалгааны мөрөөр 2015 Д.Даш, С.Хадбаатар ШУА-Геоэкологийн хүрээлэн
50 Гардалавчтан 2014-2018 МБУС-Ж.Ариунболд, ХБНГУ-н Бранденбург мужийн байгаль хамгаалах хүрээлэн- D.Dolch  
51 Усны шавьжийн судалгаа 2014-2016 МБУС-ийн Ч.Сувдцэцэг, Өмнөд Солонгос, Амеркийн судлаачид  
52 Залуучуудын хөгжлийн төсөл "Амьдрах ухаан" төсөл 2014-2016 Д. Мөнхжаргал, МБУС-Э.Мөнгөнтулга, Т.Мөнхзул, БоСС-Ч.Байгалмаа Швейцарын хөгжлийн агентлаг, МУ Засгийн газар, НҮБ-ийн хүн амын сан
53 Монгол орны Хангай, Хөвсгөлийн экологийн бүс нутагт хөгжлийн нөлөө багатайг төлөвлөх нь 2016-2017 Д.Даш /гүйцэтгэгч/ TNC олон улсын байгууллага
54 "Агаарын бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлт, Байгаль орчны тогтвортой байдал" сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 2016 Х.Цогбадрал, Е.Батчулуун С.Хадбаатар Г.Уранчимэг НҮБ-ийн хүүхдийг ивээх сан
55 Дөрвөн зүйлийн бичгээр физикийн нэр томъёоны толь 2015- Р.Базарсүрэн (Төслийн зохицуулагч) Өвөрмонгол, 24.960.000₮
56 Fablab-fabrication lab 2016- МУБИС-МБУС-О.Алтангоо/Инноваци Энхбат Азийн хөгжлийн банк, 200,000$
57 Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн захын популяцийн экологи, ангилал зүй, тархац, хамгаалал 2016-2017.01 МБУС- Биологийн тэнхим М.Мөнхбаатар Азийн Хөгжлийн банк 28.000.000
58 Монгол орны түүхий эдээс зэврэлтэд тэсвэртэй сайн чанарын пигмент гаргах технологийн судалгаа 2016-2017.01 МБУС- Химийн тэнхим Д.Баяраа Азийн хөгжлийн банк 28.000.000
59 Туул голын нөхөн сэргээлтийн төсөл 2016 МБУС-Биологийн тэнхим Азийн хөгжлийн банк
60 Монгол орны зарим хөхтөн амьтдын /ДНХ/ баркодингийн судалгаа 2016 МБУС-Биологийн тэнхим АНУ-ын Денверийн сан
61 Сурган хүмүүжүүлэх ухааны толь бичиг 2015-2018 ӨМӨЗО-ны БИС, багийн гишүүнээр О.Мягмар, Б.Туяа  
62 Буддын шашинтай улс орнуудын нийгмийн ажлын хөгжил 2016-2017 Н.Оюут-Эрдэнэ, Ч.Байгалмаа, Т.Цэндсүрэн, О.Жаргалсайхан /гүйцэтгэгч/ Японы Шүкүтоку сургууль
63 Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандартыг хэрэгжилтийг үнэлэх төсөл 2015-2016 Д.Наранцэцэг (СӨБС-ийн захирал)  
64 Бага ангийн хүүхдийг чадавхжуулах 2015-2018 Д.Наранцэцэг (СӨБС-ийн захирал) Хүүхэд ивээх сан
65 Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэн эрүүд мэндийн боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл 2017 Б.Отгонпүрэв цэцэрлэгийн эрхлэгч Жайка, БСШУСЯ, ХНХЯ
66 Тусгай хэрэгцээт боловсролын үндэс сурах бичиг 2017-2018 Д.Наранцэцэг, Ж.Батдэлгэр, Цэндсүрэн, Б.Төртогтох, Ш.Цэрэннадмид Канзасын их сургууль
67 Цэцэрлэгийн багшийн өөрийн үнэлгээний аргачлал 2017 Ж.Батдэлгэр, М.Хишиг-Ундрах, Б.Төртогтох, н.Болдсүрэн ЮНИСЕФ