Тэмдэглэлт өдрүүд

I улирал:

VIII.14-18Бүртгэл
IX.1 Хичээлийн шинэ жилийн нээлт
X.7Багш нарын баяр
XI.20-24 II улирлын хичээлийн сонголт
XI.19 “Үндэсний бахархалын өдөр”
XI.24-XII.7II улирлын хичээл сонголт 

II улирал:

I.22Хичээл эхэлнэ
III.22Наурыз баяр
III.4Монголын оюутны өдөр
III.8Эмэгтэйчүүдийн баяр
IV.02-06Дараагийн улирлын хичээл сонголт
VI.1Эх үрсийн баяр