Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлыг жил бүр судлан гаргадаг болно. 2015 оноос АХБ-ны Дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох “ Дээд боловсролыг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулах” зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд “Мөшгөх судалгаа” нэртэйгээр хийгдэж байна. Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн болон ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг жил бүрийн 6 сард нэг жилийн өмнөх, 10-р сард 3 жилийн өмнөх төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг мөшгөх судалгааг хийж байхаар төлөвлөн 2 дах удаагийн судалгаа хийгдсэн байна.

/Судалгааны тайланг хавсаргав/

2012, 2014 оны төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн мэдээлийн санг бүрдүүлэхээр судалгааг хавар намар 2 үе шаттайгаар ажлын хэсэг байгуулан авсан. Энэхүү судалгаанаас харахад МУБИС-ийн төгсөгчийн ажил эрхлэлтийн хувь 78,8%-тай байна.  Төгсөгчдийн ажлын байр

МБУС

Төгссөн он

Төгссөн анги

Овог нэр

Ажлын газар

Мэргэжил

1

2017

Газарзүй аялал жуулчлалын багш

С. Нарангуа

31-р сургууль

Газарзүйн багш

2

2014

Мэдээлэлзүйн математикийн багш

Э.Энхзаяа

Орос 3-р сургууль

Математикийн багш

3

2017

Физик математикийн багш

Д. Мөнхцэцэг

Өвөрхангай аймгийн Сант сумын ЕБС

Физикийн багш

4

2009

Биологи байгаль шинжлэлийн багш

Ж.Цэрэнням

МУБИС-МБУС

Сургалтын дисфечер

5

2012

Мэдээлэлзүйн багш

Э. Билгүүн

ХУД-ийн дахин төлөвлөлтийн газар

Мэргэжилтэн

6

2011

Физик математикийн багш

С.Батцэцэг

Батлан хамгаалахын харъяа Тэмүүжин өрлөг сургуульд

Физик математикийн багш

7

2011

Мэдээлэлзүйн багш

Б.Нямсүрэн

Багш хөгжлийн ордон

Мэргэжилтэн

8

2011

Физикийн математикийн багш

Э.Амарзаяа

Физикийн хүрээлэн

Судлаач

9

2013

Компьютер англи хэлний багш

Б. Үүрцайх

Багш Хөгжлийн ордон

Мэргэжилтэн

10

2015

Мэдээлэлзүйн багш

М.Дэлгэрцэцэг

Эхлэл ХХК

Гүйцэтгэх захирал

11

2008

Биологи байгаль шинжлэлийн багш

С.Бат-Эрдэнэ

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум ЕБС

Хичээлийн эрхлэгч

12

2017

Биологи байгаль шинжлэлийн багш

Э.Баттулга

ПУТОНХУА бүрэн дунд сургууль

Биологийн багш

13

2013

Биологи Эрүүл мэндийн багш

Б.Эрдэнэ-Оюун

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Биологийн багш

14

2014

Биологи Эрүүл мэндийн багш

М.Хандармаа

Биеийн тамир спортын дунд сургууль

Биологийн багш

15

2016

Математикийн багш

.Мөнхтулга

ШИНЭ ҮЕ бүрэн дунд сургууль

Математикийн багш

16

2016

Математикийн багш

Г.Мөнхбаатар

ОЛОНЛОГ бүрэн дунд сургууль

Математикийн багш

17

2017

Газарзүй биологийн багш

Н. Эрдэнэдагина

Эрдмийн өргөө

Биологийн багш

18

2017

Газарзүй биологийн багш

С.Нацагдорж

Увс аймаг Галт сумын ЕБС

Газарзүй биологи багш

19

2017

Газарзүй биологийн багш

Ю.Оюуномин

ОЮУНЫ УНДРАА бүрэн дунд боловсролын сургууль

Газарзүйн багш

20

2017

Газарзүй байгаль шинжлэлийн багш

Д. Пунсалмаа

ЧД –ийн 37 сургууль

Газарзүйн багш

21

2017

Газарзүй байгаль шинжлэлийн багш

А. Бямбасүрэн

ЧД –ийн 37 сургууль

Газарзүйн багш

22

2017

Газарзүй аялал жуулчлалын багш

Б. Шүрэнцэцэг

БГД 51-р сургууль

Газарзүйн багш

23

2017

Экологи химиийн багш

Б.Ган-Эрдэнэ

Архангай Тариат сум ЕБС

Биологийн багш

24

2016

Экологи хими

Х.Амаажав

Сүхбаатар аймаг Баяндэлгэр сум ЕБС

Биологи Химийн багш