Клубүүдийн зөвлөлийн дүрэм

Цааш унших

Эрдэм шинжилгээний хурал

Цааш унших

Уралдаан тэмцээн

Цааш унших

ДОТООД ДҮРЭМ, ЖУРАМ

Цааш унших

Шагнал, урамшуулал

Цааш унших

Тэтгэмж, туслалцаа

Цааш унших

Багшийн эрх, үүрэг

Цааш унших

ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Цааш унших

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Цааш унших

МУБИС-ИЙН ОЮУТНЫ ЖУРАМ

Цааш унших