• Хамрагдах сургалтын төлбөр хэсгээс төлөх дансыг авч сургалтын код, гүйлгээний утга /но – нэмэлт орлого/  болон бусад мэдээллийг бичиж төлбөрийг тушаана.
  • Сургалтын төлбөрийн баримтыг сургалт зохион байгуулах багшид болон бүртгэл хийж байгаа багшид өгч бүртгүүлсэнээр суралцах эрхтэй болно.

 МУБИС-ийн нэмэлт сургалтын төлбөрийг дараах бүрэлдэхүүний 5 сургуулийн дансанд хүлээн авна. 

 Д/д

Дансны нэр 

Дансны дугаар

1

МУБИС-Багшийн сургууль

5031748067

2

МУБИС-Боловсрол судлалын сургууль

5031748078

3

МУБИС-Математик, байгалийн ухааны сургууль

5031748056

4

МУБИС-Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

5031748034

5

МУБИС-Урлаг, биеийн тамирын сургууль

5031748045

Дээрхи 5 дансанд төлбөр хийхдээ гүйлгээний утга гэсэн хэсэгт оюутны регистрийн дугаар + сургалтын код + гүйлгээний утга /но/ + утасны дугаар зэргийг  заавал бичүүлнэ. 

- НО   /нэмэлт орлого/ 

Сургалтын нэр

Сургалтын  код

1

Google-ийн багцыг сургалтад ашиглах нь

К-01

2

Moodle системийг холимог сургалтад ашиглан сурагчийн сурах үйлийг дэмжих нь

К-02

3

Мэдээлэл зүйн олимпиадад бэлтгэх сургалт (анхан шат, гүнзгийрүүлсэн)

К-03

4

Вэб хөгжүүлэх сургалт

К-04

5

Компьютерийн засвар үйлчилгээ, компьютерийн мэдээллийг вирусээс хамгаалах, зөвлөгөө өгөх

К-05

6

Raspberry Pi хөгжүүлэх сургалт

К-06

7

Сургалтын цахим агуулга боловсруулах арга зүй

К-07

8

ЕБС-ийн математикийн багш нарын сургалт

К-08

9

ЕБС-ийн математикийн багш нарын сургалт

К-09

10

ЕБС-ийн бага ангийн  багш нарын математикийн олимпиадад бэлтгэх сургалт

К-10

11

SPSS программын орчинд ажиллах

К-11

12

Го даам

К-12

13

Физикийн бодлого бодоцгооё

К-13

14

Физикээр зохион бүтээцгээе

К-14

15

Байгууллагын сүлжээний менежмент

К-15

16

Физикийн мэргэжлийн гадаад хэл (Англи хэл, Орос хэл)

К-16

17

Аквариумын загас тэжээх, арчлах, үржүүлэх, хичээл сургалтад ашиглах тухай

К-17

18

Тасалгааны ургамал тарьж ургуулах

К-18

19

Химийн дугуйлан

К-19

20

Бүжиг

К-20

21

Төгөлдөр хуур

К-21

22

Төгөлдөр хуур

К-22

23

Хөгжим

К-23

24

Хэл засал

К-24

25

"Уран зохиолын багшийн уран чадвар"

К-25

26

Монгол уран бичлэг

К-26

27

Монгол бичгийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй

К-27

28

Ярианы буюу Кино клуб

К-28

29

"Түүхэн сурвалжийн хэл" /манж, түвд хэл, монгол бичиг, тод бичиг/

К-29

30

Эрдэм шинжилгээний ажлын арга зүй

К-30

31

Нийгмийн судалгаан дахь SPSS программын хэрэглээ

К-31

32

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх сургалт

К-32

33

ЕБС-ийн багш нарын чадавхийг дээшлүүлэх сургалт

К-33

34

Нийгмийн судалгааны аргууд

К-34

35

Дүр төрх бүрдүүлэлт

К-35

36

Илтгэх чадвар

К-36

37

Анги удирдсан багш

К-37

38

Багшийн эв дүй, имидж

К-38

39

Сурагчдын сурах арга барилыг оношлох, судлах арга зүй

К-39

40

ПОГИЛ сургалт

К-40

41

Боловсролын үнэлгээ

К-41

42

Судалгааны арга зүй

К-42

43

Оюутан залуусыг ирээдүйн эцэг, эх болоход өгөх зөвлөмж

К-43

44

Үйлийн судалгаа хийх арга зүй

К-44

45

Бие хүний сэтгэл зүй

К-45

46

Багшлах ажлын сэтгэл зүй

К-46

47

Хүүхдийн сэтгэл зүйн ертөнц

К-47

48

Оюутны цаг төлөвлөлт,

К-48

49

Оюутан залуусыг гэр бүлийн амьдралд бэлтгэх нь

К-49

50

Бийрийн бичлэг

К-50

51

Зөв бичихүйн үндэс

К-51

52

Оюуны фитнесс

К-52

53

Баг зохион байгуулах чадварын сургалт

К-53

54

Хүн судлал - суралцахуйн үндэс

К-54

55

Гэрийн оюутан багш бэлтгэх сургалт

К-55

56

Компьютер график

К-56

57

Уран бичлэг

К-57

58

Дизайн

К-58

59

Техникийн загвар

К-59

60

Үндэсний хувцас эсгэж, оёх

К-60

61

Дизайн технологийн хичээлд зураг зүй дизайны агуулгыг интеграцчилан мэдээллийн технологи ашиглах нь

К-61

62

Европ хувцас  эсгэж, оёх

К-62

63

Бялдаржуулах

К-63

64

Аэробик

К-64

65

Спорт-аялалын хөтөч бэлтгэх

К-65

66

Шагайн харваа

К-66

67

Шүүгчийн сургалт /сагс, волейбол, хөл бөмбөг/

К-67