Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн ажилд авна

Цааш унших

Програм хангамж хөгжүүлэгч ахлах мэргэжилтэн

Цааш унших

МУБИС-ийн багшийн нээлттэй сонгон шалгаруулалт

Цааш унших

Програм хангамж хөгжүүлэгч мэргэжилтэн

Цааш унших

МУБИС-ийн багшийн нээлттэй сонгон шалгаруулалт

Цааш унших

Систем шинжээч ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

Цааш унших

Програм хангамж хөгжүүлэгч мэргэжилтэн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

Цааш унших

Багш сонгон шалгаруулж авна

Цааш унших

Багш сонгон шалгаруулж авна

Цааш унших

Гадна талбайн зохицуулагч сонгон шалгаруулж ажилд авна

Цааш унших

Цэцэрлэгийн багш сонгон шалгаруулж ажилд авна

Цааш унших

Ажлын байранд мэргэжилтэн шалгаруулж авна

Цааш унших