БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМД БИЧИЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

1Англи хэлтэй багш хөтөлбөр12 кр
2Хүүхэд хөгжүүлэх арга зүй9 кр
Мультмедиа агуулга боловсруулах арга зүй
1Сургалтын цахим агуулга боловсруулах арга зүй
2Google-ийн багцыг сургалтад ашиглах нь
3Moodle системийг холимог сургалтад ашиглан сурагчийн сурах үйлийг дэмжих нь
4Вэб хөгжүүлэх сургалт
Сурах арга барил эзэмшүүлэх арга зүй
5Мэдээлэл зүйн олимпиадад бэлтгэх сургалт (анхан шат, гүнзгийрүүлсэн)
6Химийн дугуйлан
7Хэл засал
8Оюутан бие даалтаа бүтээлчээр хийх арга зүйд суралцахуй
Багшлах чадвар эзэмшүүлэх арга зүй
9Уран зохиолын багшийн уран чадвар
10Эрдэм шинжилгээний ажлын арга зүй
11Нийгмийн судалгааны аргууд
12Хичээлээс гадуурх сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга зүй
13Багшийн эв дүй, имидж
14Сурагчдын сурах арга барилыг оношлох, судлах арга зүй

ОЮУТАН,  БАГШ ИРГЭД, ОЛОН НИЙТЭД /СЕРТИФИКАТТАЙ/

1Компьютерийн засвар үйлчилгээ, компьютерийн мэдээллийг вирусээс хамгаалах, зөвлөгөө өгөх
2ЕБС-ийн математикийн багш нарын сургалт
3ЕБС-ийн бага ангийн  багш нарын математикийн олимпиадад бэлтгэх сургалт
4SPSS программын орчинд ажиллах
5Монгол бичгийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй
6Нийгмийн судалгаан дахь SPSS программын хэрэглээ
7Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх сургалт
8Зөв бичихүйн үндэс
9Дүр төрх бүрдүүлэлт
10Гэрийн оюутан багш бэлтгэх сургалт
11Оюутан залуусыг ирээдүйн эцэг, эх болоход өгөх зөвлөмж
12Бие хүний сэтгэл зүй
13Багшлах ажлын сэтгэл зүй
Хобби, сонирхолоороо
14Бийрийн бичлэг
15Оюуны фитнесс
16Үндэсний хувцас эсгэж, оёх
17Шагайн харваа
18Шүүгчийн сургалт /сагс, волейбол, хөл бөмбөг/
19Түүхэн сурвалжийн хэл" /манж, түвд хэл, монгол бичиг, тод бичиг
20Аквариумын загас тэжээх, арчлах, үржүүлэх, хичээл сургалтад ашиглах тухай
21Тасалгааны ургамал тарьж ургуулах
22Бүжиг
23Төгөлдөр хуур
24Хөгжим
25Монгол уран бичлэг