МУБИС-ийн Бага боловсролын салбар сургуулийн өдрийн

1 жил болон эчнээ 2, 3 жилийн анги

Элсэгчдийн анхааралд:

     1. Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги:

 Бүртгэл: 2015-08-17-ноос  09 сарын 14 хүртэл явагдана.
 Хичээл эхлэх: 2015-09-07нд эхэлнэ.

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар
4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

     2. Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги:

Бүртгэл: 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.
Хичээл эхлэх: 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.

 Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар
4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

       3. Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги: 

Бүртгэл 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.
Хичээл 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.
Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар
4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

Сургалтын төлбөр:

Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги 1.950.000 төгрөг 
Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги    1.740.000 төгрөг
Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги 1.740.000 төгрөг

Утас: 70112429, 70112259           

МУБИС-ийн Багшийн сургуульд зэрэг ахиулах болон

Хөрвөх ангийн элсэлт

         1. Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги:

 Бүртгэл 2015-08-17-ноос  09 сарын 14 хүртэл явагдана.
 Хичээл 2015-09-07нд эхэлнэ.

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар
4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

          2. Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги: 

Бүртгэл: 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.
Хичээл эхлэх: 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.

 Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар
4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт

           3. Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги: 

Бүртгэл: 2015-08-25-наас  10 сарын 05 хүртэл явагдана.
Хичээл эхлэх: 2015-10-05нд эхлээд 45 хоног хичээллэнэ.

 Мөн хавар 45 хоног хичээллэнэ. 

Бүрдүүлэх материал

1.    Бакалаврын диплом / эх хувиар /
2.    2% цээж зураг 
3.    Иргэнийн үнэмлэхийн хуулбар
4.    Одоо ажиллаж байгаа газрын тодорхойлолт, хүсэлт


Сургалтын төлбөр:

Өдрийн 1 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги 1.950.000 төгрөг, 
Эчнээ 2 жилийн зэрэглэл ахиулах, хөрвөх анги    1.740.000 төгрөг,
Эчнээ 3 жилийн хөрвөх анги 1.740.000 төгрөг.

Утас: 70112429, 70112259          

МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн салбар
Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль


2016-2017 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын багш мэргэжлээр өдрийн анги
2016-2017 оны хичээлийн жилд СӨБ-ын багш мэргэжлээр дараах чиглэлээр эчнээ ангийн алсэлт авна.

1,5 жилийн сургалттай хөрвөх ангид 

Өмнө нь Их, дээд сургууль төгссөн бакалаврын зэрэгтэй багш мэргэжилтэй иргэдийг хөрвөх сургалтаар Сурган сэтгэл судлалын хичээлээр  намар 9-р сард мэдлэгийн шалгалт авч, кредитийн зөрүүг тооцон элсүүлнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

Их дээд сургууль төгссөн багш мэргэжлийн бакалаврын диплом / эх хувиар/
Цахим үнэмлэх
3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
Анкет бөглөх

2 жилийн сургалттай  хөрвөх ангид

 Өмнө нь  Их, Дээд сургууль төгссөн бакалаврын зэрэгтэй иргэдийг хөрвөх сургалтаар  намар  9 сард  монгол хэлний хичээлээр элсэлтийн шалгалт авч кредитийн зөрүүг тооцон элсүүлнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

Их дээд сургууль төгссөн  бакалаврын диплом / эх хувиар/
Цахим үнэмлэх
3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
Анкет бөглөх

1 жилийн сургалттай зэрэглэл ахиулах ангид

 Цэцэрлэгийн багшийн сургууль төгссөн дипломын дээд боловсролтой багш нарыг  намар   10-р сард элсүүлэн суралцуулна.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

Цэцэрлэгийн багшийн сургууль төгссөн дээд боловсролын диплом / эх хувиар/
Цахим үнэмлэх
3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
Анкет бөглөх

Эчнээ 5 жилийн сургалттай ангид

Бүрэн дунд боловсролтой  иргэдээс  намар 10-р сард монгол хэлний хичээлээр шалгалт авч элсүүлнэ.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
Сурагчийн хувийн хэрэг
Цахим үнэмлэх
3х4 хэмжээний цээж зураг 2%
Анкет бөглөх