Зайн сургалтын алба

Зорилго:

            Боловсролын хэрэгцээг орон зай, цаг хугацаанаас хамааралгүй нээлттэй, хүртээмжтэй, чанартай, үр дүнтэйгээр хангах тогтолцоог бий болгоно.

Үндсэн чиг үүрэг

  • МУБИС-ийн “хөгжлийн бодлого”-д нийцсэн зайны, онлайн сургалтын бодлого, стратеги төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэх;
  • МУБИС-ийн бүх түвшний сургалтыг зайны, онлайн хэлбэрээр зохион байгуулах үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах;
  • МУБИС-ийн онлайн сургалтын онол, арга зүйн шийдэл боловсруулж, нэвтрүүлэх, дүн шинжилгээ хийх;
  • Танхимын болон онлайн хэлбэрээр сургалтаа зохион байгуулж буй багш нарт хосолсон (Blended Learning) сургалтыг төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, сайжруулах талаар зөвлөгөө өгөх, удирдамжаар хангах;
  • Зайн, онлайн сургалтын хичээлүүдийн мультимедиа (видео, аудио болон бусад) болон интерактив материал боловсруулах, цахим хичээлийн сан үүсгэх, сургалтад нэвтрүүлэх, хадгалах;
  • Онлайн шалгалтын сорилын сан бүрдүүлэх, явцын болон төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтыг онлайнаар зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх;
  • Зайн, онлайн сургалтад хамрагдсан оюутнуудыг удирдан чиглүүлж, цахим сургалтын талбарт суралцах зөвлөмж, гарын авлага боловсруулах, зөвлөн туслах;
  • Видео хурлын өрөөгөөр дамжуулан дотоодын болон олон улсын сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал, уулзалт, хэлэлцүүлэг, дипломын хамгаалалт зохион байгуулах;
  • МУБИС-ийн албан үйл ажиллагааны видео бичлэг хийх, сан үүсгэх, түгээн дэлгэрүүлэх;
  • МУБИС-ийн алба, тэнхим, нэгж болон дотоод, гадаадын бусад их дээд сургууль, байгууллагатай хамтран ажиллах.

                                              

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Утас

 

Өрөө

 

И-мэйл хаяг

1

Л. Мөнхтуяа 

Дарга

77775115 /1062/

1- байр, 202 тоот

munkhtuya@msue.edu.mn

2

Ц.Нямсүрэн

Мэргэжилтэн

77775115 /1002/

1- байр, 223 тоот

nyamsuren@msue.edu.mn

3

Н.Оюунсүрэн

Мэргэжилтэн

77775115 /1002/

1- байр, 223 тоот

oyunsuren@msue.edu.mn

4

Ө.Мянганбаяр

Мэргэжилтэн

77775115 /1002/

1- байр, 223 тоот

myanganbayar@msue.edu.mn

5

А. Нямбаатар

График дизайнер

77775115 /1002/

1- байр, 222 тоот

nyambaatar@msue.edu.mn

6

Э.Баярсайхан

Зураглаач

77775115 /1002/

1- байр, 222 тоот

bayrsaikhan@msue.edu.mn