Дотоод ажлын алба

Тус алба нь сургуулийн хүний нөөцийн бодлогыг холбогдох хууль тогтоомж, “МУБИС-ийн Хөгжлийн бодлого”-ын хүрээнд төлөвлөн хэрэгжүүлэх, мөрдөгдөж буй эрхзүйн орчинг хэвшүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг нэгж юм. Мөн МУБИС-ийн албан ёсны мэдэгдэл, мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэх, албан бичиг хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу боловсруулах, олон нийттэй харилцах зохистой харьцааг зохицуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Дотоод ажлын алба нь сургуулийн бусад нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоо, тэдгээрийн төлөвлөгөө тайланг нэгтгэх, хэлэлцэх, дүгнэх ажлыг зохион байгуулах зэрэг  үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.

1 Б.Цэрэндулам Дотоод ажлын албаны дарга   tserendulam@msue.edu.mn
2 Э.Оргилмаа Нарийн бичгийн дарга 77775115 /1010/ 326010 orgilmaa@msue.edu.mn
3 Д.Отгонцэцэг Архив бичиг хэргийн эрхлэгч 77775115 /1012/ otgontsetseg@msue.edu.mn
4 Г.Эрдэнэчимэг Хүний нөөцийн менежер 77775115 /1009/ erdenechimeg99@msue.edu.mn
5 Б.Баярмаа Дотоод ажлын албаны мэргэжилтэн 77775115 /1012/ bayarmaa.b@msue.edu.mn
6 Т.Дуламрагчаа ХМОНХ мэргэжилтэн 77775115 /1067/ dulamragchaa@msue.edu.mn
7 М.Ганцэцэг Эрх зүйч   gantsetseg.mn@gmail.com
8 Ц.Чимэдцогзол Эмч   chimedtsogzol.ts@msue.edu.mn