Мэдээллийн технологийн алба

- Сургуулийн мэдээллийн системийн чиглэлийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, шаардлагатай дүрэм, журам, заавар, стандарт боловсруулах, баталгаажуулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах.
- Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого боловсруулах, хяналт хийх, мэдээллийн санд нэвтрэх хандалтын удирдлагыг хэрэгжүүлэх, эрхийн зохицуулалтыг хийх.
- Програм хангамжийн талаарх хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, шаардлагатай дүрэм, журам, заавар, стандарт боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг удирдан зохион байгуулах.
- Сургуулийн удирдлагын мэдээллийн системийг нэвтрүүлэх /ERP/ ,  програм хангамж хөгжүүлэх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
- Сургуулийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх, сүлжээ, техник хангамжийн хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангах, аюулгүй байдлыг хангах.
- Мэдээллийн системүүд байрлах сервер компьютеруудыг зохион байгуулах, тэдгээрийн болон өгөгдлийн хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах.

 

Мэдээллийн технологийн албаны бүрэлдэхүүн:

 

Нэрс

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

И-Мэйл хаяг

Ц.Энхбат

Албаны дарга

Хичээлийн "12" Байр 605 тоот

enkhbat.ts@msue.edu.mn

Л.Бат-Эрдэнэ

Ахлах мэргэжилтэн

Хичээлийн "12" Байр 605 тоот

bat-erdene@msue.edu.mn

С.Буянжаргал

Мэргэжилтэн

Хичээлийн "12" Байр 605 тоот

buyanjargal@msue.edu.mn

Т.Ууганбаяр

Мэргэжилтэн

Хичээлийн "12" Байр 605 тоот

Uuganbayar.t@msue.edu.mn