Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Харьяалагдах сургууль

1

F01110101

 Боловсрол судлал

Боловсрол судлалын сургууль

2

 F01110102

 Боловсролын удирдлага

3

F03130101

 Сэтгэл судлал

4

F02320201

 Хэл шинжлэл

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

5

F02320202

 Гадаад хэл шинжлэл

6

F02220302

 Монгол судлал

7

F01140303

 Философи

8

F02220101

 Түүх

9

F03120101

 Улс төр судлал

10

F02320301

 Утга зохиол судлал

11

F03210101

 Сэтгүүл зүй, мэдээлэл

12

F05330101

 Физик

Математик, байгалийн ухааны сургууль

13

F05310101

 Хими

14

F05320201

 Газар зүй

15

F05110101

 Биологи

16

F05410101

 Математик

17

 F02180101

 Урлаг судлал

Дүрслэх урлаг, технологийн сургууль