МУБИС-ийн бакалаврын сургалтын төлбөрийг бүрэлдэхүүний 7 сургуулийн дараах дансанд хүлээн авна. 

Дансны нэрДансны дугаар
1МУБИС-Багшийн сургууль5031748067
2МУБИС-Боловсрол судлалын сургууль5031748078
3МУБИС-Математик, байгалийн ухааны сургууль5031748056
4МУБИС-Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль5031748034
5МУБИС-Дүрслэх урлаг, технологийн сургууль5031748045
6МУБИС-Сургуулийн Өмнөх Боловсролын сургууль5431013059
7МУБИС- Биеийн тамирын сургууль5431013504

Дээрхи 7 дансанд төлбөр хийхдээ гүйлгээний утга гэсэн хэсэгт оюутны регистрийн дугаар + оюутны код + гүйлгээний утга / крт, шх, но/ + утасны дугаар зэргийг  заавал бичүүлнэ.

Тайлбар: крт-кредитийн төлбөр буюу сургалтын төлбөр,  шх-шилжих хөдөлгөөн, НО /нэмэлт орлого/ -давтан шалгалт, улсын шалгалт, дахин судлах кредитийн төлбөр, кедитийн зөрүү зэрэг болно.

Оюутан сургуулиас гарах буюу чөлөөлөгдөх бол “Сургалтын журам”-д зааснаар тухайн хичээлийн цагийн 4 долоо хоногийн дотор өрөгдөлөө өгнө. Хичээлийн 5-с дээш хоног өнгөрсөн бол тухайн улирлын кредитийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.
Төлбөрийн илүүг сургуулийн орлогын нягтлантай уулзаж мэдээлэл авна. МУБИС-ийн 1-р байрны 110 тоот