Оюутны үйл ажиллагаанд ашиглагддаг 8 заал байдаг. Үүнээс

Хичээлийн 3-р байранд

  • Гимнастикийн  заал 110тоот
  • Бөхийн заал 108 тоот
  • Бодигийн заал 109 тоот
  • Хөнгөн атлетикийн заал 107 тоот
  • Спорт тоглоомын заал 106 тоотод байрлах ба

 Хичээлийн 1-р байранд

  • Спорт тоглоомын заал 226 тоот
  • Аэробикийн бодибилдингийн заал 125 тоот

Хичээлийн 8-р  байр

  • Спорт тоглоомын заал 111 тоотод байрлана.

Захирлын зөвшөөрлийн дагуу оюутны тэмцээн болон тэдэнд зориулсан арга хэмжээнүүд үнэ төлбөргүй явагдана. Үдээс өмнө хичээл,  үдээс хойш  сургалт ур чадварыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд чиглэгддэг. Түүнээс гадна МУБИС-ийн нэрийн өмнөөс спортын амжилт үзүүлэх оюутныг 7 хоногт 4-5 удаа багш удирдан хичээллүүлдэг.  Оюутан чөлөөт цагаараа заал ашиглах бол А байранд тэнхмийн эрхлэгч Д.Уранмандах, В байранд заал зохион байгуулагч Т.Бямбасүрэн нартай холбогдоно.