МУБИС-ийн Санхүүгийн нэгдсэн алба нь сургуулийн зорилго, зорилтуудаа хэрэгжүүлэх, байгууллагынхаа эдийн засаг, санхүүгийн боломжийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, сургуулийн дотоод төлбөр тооцоо, сургалтын төлбөрийн бүртгэл болон харилцаа хамтын ажиллагаа бүхий байгууллагуудтай холбоотой төлбөрийн тооцоо нийлэх, хөрөнгө материалын хөдөлгөөнийг хариуцан бүртгэн нэгтгэх ба сургуулийн санхүүгийн мэдээ, мэдээллийг холбогдох газруудад цаг тухай бүрд нь тайлагнах ажлыг хариуцна.

Сургуулийн эдийн засгийн үр өгөөж, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төлөвлөлт, судалгаа, шинжилгээг хийж, түүний үр дүнг хэлэлцүүлэн, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, батлагдсан төсвийн хүрээнд зардлыг үр ашигтай зарцуулахад оршино.

Нэрс

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

И-Мэйл хаяг

М.Уранжаргал

Ерөнхий Ня-бо

Хичээлийн "A" Байр 113 тоот

uranjargal@msue.edu.mn

Г.Уянга

Ахлах Ня-бо

Хичээлийн "A" Байр 110 тоот

uyanga.g@msue.edu.mn

Д.Саранчимэг

Нягтлан бодогч

Хичээлийн "A" Байр 114 тоот

saranchimeg@gmail.com

Э.Золзаяа

Орлогын нягтлан бодогч

Хичээлийн "A" Байр 110 тоот

zolzayae@msue.edu.mn

О.Лхагвасүрэн

Орлогын нягтлан бодогч

Хичээлийн "A" Байр 110 тоот

o.lhagvaa1986@gmail.com

Б.Цэндсүрэн

Орлогын нягтлан бодогч

Хичээлийн "A" Байр 110 тоот

zaa01tsendsuren@gmail.com

Г.Дашгянцан

Нярав

Хичээлийн "A" Байр 115 тоот

dashka_2002@yahoo.com