Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн ажилд авна

Албан тушаал FullStack хөгжүүлэгч Программ ашиглалтын мэргэжилтэн Тайлан хөгжүүлэгч
Үндсэн үүрэг Бизнес шаардлагын дагуу төрөл бүрийн программ хөгжүүлнэ, нэвтрүүлнэ. Үндсэн болон дэд системийн ашиглалтыг хариуцана. Бизнес шаардлагын дагуу төрөл бүрийн тайлан хөгжүүлнэ, угсарна, нэвтрүүлнэ.
Үндсэн шаардлага Мэдээллийн технологи, Программ хангамж, Өгөгдлийн сангийн чиглэлээр дээд болон мэргэшлийн боловсролтой.
ASP.NET, PHP (Laravel, Symphony) дээр хөгжүүлэлт хийх чадвартай, 2-с дээш жилийн туршлагатай.
Javascript (ReactJS) дээр хөгжүүлэлт хийх чадвартай, 2-с дээш жилийн туршлагатай.
MSSQL, MySQL өгөгдлийн сан дээр ажиллах чадвартай.
Git ашигладаг.
Мэдээллийн технологи, Мэдээллийн систем, Программ хангамжийн чиглэлээр дээд болон мэргэшлийн боловсролтой.
MSSQL, MySQL өгөгдлийн сан дээр ажиллах чадвартай.
Аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийх, гарц тодорхойлох чадвартай.
Мэдээллийн технологи, Программ хангамж, Өгөгдлийн сангийн чиглэлээр дээд болон мэргэшлийн боловсролтой.
MSSQL, MySQL өгөгдлийн сангууд дээр ажиллах чадвартай, 2-с дээш жилийн туршлагатай (Table, View, Procedure, Function, Index, Foreign Key, Primary Key зэргийг ашигладаг).
Tableau, Pentaho зэрэг тайлан угсралтын программуудыг ашиглах чадвартай, туршлагатай.
Давуу тал React Native дээр хөгжүүлэлт хийх чадвартай. Программ шалгагчаар ажиллаж байсан. ASP.NET, PHP (Laravel, Symphony) дээр BackEnd хөгжүүлэлтийн туршлагатай.
Өгөгдлийн сангийн чиглэлээр олон улсын сертификаттай, авч байсан.
Нэмэлт шаардлага Бие даан суралцах чадвартай.
Өөрийнхөө санааг илэрхийлэх чадвартай.
Бие даан суралцах чадвартай.
Өөрийнхөө санааг илэрхийлэх чадвартай.
Бие даан суралцах чадвартай.
Өөрийнхөө санааг илэрхийлэх чадвартай.
Орон тоо 1 1 1
Зэрэг, дэв Ахлах ажилтан Ажилтан Ажилтан