ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЛБА

Гадаад харилцааны алба (ГХА) нь МУБИС-н удирдах зөвлөлийн 2017 оны 8-р сарын 28 өдрийн 05 тоот тогтоолоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Гадаад харилцааны албаны даргаар доктор, дэд профессор Г.Цогзолмаа 2022 оны 9 дүгээр сараас ажиллаж байна.

Гадаад харилцааны албаны зорилго нь МУБИС-ийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд тулгуурлан МУБИС-ийн олон улсын харилцаа, үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, зохицуулах, мэдээллээр хангаж ажиллана.

Гадаад харилцааны албаны зорилт нь

Үүнд:

  • МУБИС-ийн гадаад харилцааг өргөжүүлэх зорилгоор гадаадын их, дээд сургууль, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжийг судлах, танилцуулах, шийдвэрлүүлэх;
  • Гадаадад албан томилолтоор зорчиж буй МУБИС-ийн удирдлага, багш ажилтан, солйлцооны оюутны айлчлалыг төлөвлөх, зохион байгуулах, мэдээлэл, удирдамжаар хангах;
  • Гадаадад мэргэжил дээшлүүлж буй багш, албан хаагчдыг бүртгэх, хяналт тавих;
  • Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх хүсэлтэй багш, оюутанд мэдээлэл өгөх, туслах;
  • Гадаад харилцаатай холбоотой тайлан мэдээг төрийн захиргааны төв байгууллагуудад холбогдох мэдээллээр хангах;
  • Сургуулийн гадаад харилцааны нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, хөгжүүлэх;

Гадаад харилцааны албаны бүрэлдэхүүн:

Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар  Утас Мэйл хаяг
1 Дэд профессор Г.Цогзолмаа       Дарга

Төв байр    209 тоот

(976)11-318497 tsogzolmaa@msue.edu.mn
2 Д.Санжаасүрэн Мэргэжилтэн Төв байр    208 тоот sanjaasuren.d@msue.edu.mn
3 Г.Наранзул Мэргэжилтэн naranzul.g@msue.edu.mn
4 Доктор Э.Оюун Мэргэжилтэн oyun.e@msue.edu.mn