Математикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Математик Байгалийн Ухааны Сургуулийн докторант Шийхар овогтой Доржсэмбэ нь “Графын иррегуляр чанар ба дундаж эксцентриситет” сэдвээр математикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 5 дугаар сарын 13ы өдрийн 15.00 цагт Монгол Улсын Их Сургуулийн төв байрны дугуй танхимд болно. 

МАТЕМАТИКИЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ