МУБИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрийн намрын сургалтын бүртгэл эхэллээ

МУБИС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН НАМРЫН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ
ЭХЭЛЛЭЭ

Элсэлтийн бүртгэлийг https://burtgel.msue.edu.mn/ хаягаар явуулна.
Магистр, Докторын хөтөлбөрийн намрын улирлын сургалтын бүртгэл 2023 оны 08 дугаар
сарын 10- наас 09 дүгээр сарын 1-нийг дуустал явагдана.

Холбогдох утасны дугаар 77775115-1034