Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн докторант Х.Цэцэнт “Монгол хэлний хоршоо үйл үгийн утга, захирах зэргийн судалгаа” сэдвээр 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн II байрны 439 тоот танхимд 14:00 цагаас болно.

Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл