Захирлын зөвлөлийн хурал 2022/05/24

Захирлын зөвлөл 2022 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14:00 цагт А байрны №205-д хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ.

  1. Биеийн тамирын сурууль тэнхим байгуулах тухай
  2. Хүрээлэн ажиллуулах журам 
  3. МУБИС-ийн багш, ажилтан гадаадад томилолтоор ажиллахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх түр журам 
  4. Ажилтны мэдээлэл авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журам                                
  5. Бусад