"Education in the North" сэтгүүлд өгүүлэл ирүүлэхийг урьж байна

Арктикийн бүсийн их, дээд сургуулийн сүлжээ (U-Arctic)-аас эрхлэн гаргадаг "Education in the North" сэтгүүл 2021 оны 3-р сард хэвлэгдэх “Wayfinding Conversations: rethinking education to disrupt marginality” тусгай дугаарт судалгааны ажил, өгүүлэл ирүүлэхийг урьж байна.

Хүлээн авах эцсийн хугацаа 2020 оны 11-р сарын 27-ны.

Доорх холбоосноос дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна уу

https://www.abdn.ac.uk/education/research/eitn/information-for-authors.php

Гадаад харилцааны алба