Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхимийн докторант Басанжавын Туяа нь "Ахлах ангийн сурагчдын үнэт зүйл болон амьдралын хэв маягийн хамаарлыг судалсан нь" сэдвээр сэтгэл судлалын ухааны докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн 12:00 цагт МУИС-ийн 1 дүгээр байрны "дугуй танхим"-д болно. 

Сэтгэл судлалын ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл