Номын нээлт боллоо

“ХҮҮХЭД ХАРАГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА” 2018, “ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН ҮНДЭС” 2018 сурах бичиг, “БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ” 2018, “ТОМ НОМ” 2018 зэрэг 4 номын дээжээс хүрэлцэн ирсэн зочдод болон сургуулиудад гардуулж өглөө. Ингээд сургалт-эрдэм шинжилгээний нөр ажлынхаа зэрэгцээ нийгэмд хэрэгцээтэй өндөр ач холбогдол, шинэлэг арга зүй -технологи бүхий ном бүтээсэн СӨБС-ийнхаа хөдөлмөрч эрдэмтэн багш нартаа гүн талархал илэрхийлье.