2020-16-17-нд болох цахим хэлэлцүүлэгт урьж байна

Уугуул иргэдийн багш боловсролын сурган хүмүүжүүлэх төслийн хүрээнд /  Project Indigenous Pedagogy in Teacher Education (IPED)/ хүрээнд  2020 оны 11 сарын 16-17-нд цахим хэлэлцүүлэг/ дадлага зохион байгуулагдах гэж байна.  Уг хэлэлцүүлэгээр хойд бүсийн-Сами цаатан үндэстэн болон тэдний боловсролын түүх , тулгамдсан асуудлууд, цаашдын хөгжил талаар авч үзэх болно.  Хэлэлцүүлэг/дадлага 2 үе шаттай зохион байгуулагдах ба эхний хэлэлцүүлэг/ дадлага: 2020 оны 11 сарын 16-ний  20:00-23:00 цагийн хооронд,  хоёрдугаар хэлэлцүүлэг/ дадлага: 2020 оны 11 сарын 17нд  17:00-20:00 цагийн хороонд болно. Цахим хэлэлцүүлэгт оролцох сонирхолтой оролцогчид доорх линкээр бүртгүүлнэ үү. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMupCoHje2qXqR7xW4gs1ogmOK1H34ttALARwBz-1upri7Dg/viewform.

Доорх холбоосноос дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу. www.ulapland.fi/workshop-indigenizing-education.

2020 оны 11 сарын 12-нд бүртгэл хаагдахыг анхаарана уу.

Гадаад харилцааны алба